VI Przegląd Twórczości Plastycznej Osób Niepełnosprawnych