Komunikat

KOMUNIKAT


Z dniem 11 maja 2020 r. nadal czasowo zostaje zawieszona działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej w Wolsztynie na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID - 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374), Wojewoda Wielkopolski wydał  w dniu 08 maja 2020 r polecenie o czasowym  zawieszeniu działalności warsztatów terapii zajęciowej na terenie województwa, w terminie od dnia 11 maja 2020 r. do dnia 24maja 2020 r.

 

POLECENIE Wojewody Wielkopolskiego z dnia 08 maja 2020 r.