main_Stowarzyszenie

 Stowarzyszenie „Razem Łatwiej” powstało w maju 1998 r. z inicjatywy terapeutów, rodziców dzieci niepełnosprawnych oraz grupy ludzi dobrej woli, którym nieobojętny jest los najsłabszych. Celem działalności Stowarzyszenia jest całkowicie bezinteresowna pomoc słabszym i potrzebującym, którzy zmuszeni są żyć w innym wymiarze swojej sprawności fizycznej i intelektualnej. Chcemy wspierać, dostarczać informacje, rozwiązywać problemy, dawać nadzieję i wywoływać uśmiech na twarzach naszych podopiecznych.


 Zarząd:

Agata Matysik -  prezes 
Anna Pierzchalska - wice prezes
Danuta Birk - sekretarz
Aleksandra Kazubska - skarbnik
Henryk Kaźmierczak - członek