Kilka dni przed świętami Bożego Narodzenia - 20 grudnia 2012 r otrzymaliśmy wspaniałe prezenty gwiazdkowe – sprzęt specjalistyczny, rehabilitacyjny, muzyczny i biurowy. Sprzętu jest tak wiele, że nie sposób wszystkiego wymienić. Wymieńmy tylko część tych wspaniałych darów: piec do wypalania ceramiki, koło garncarskie, urządzenie do wycinania passepartout, piłę taśmową, zamrażarkę, kserokopiarkę, aparat fotograficzny, projektor, laptopa, gitarę, rowery treningowe, bieżnię, orbitrek... A wszystko to dzięki funduszom pozyskanym przez Rotary Club Wolsztyn (około 35 000 PLN) oraz Zarządowi Powiatu Wolsztyńskiego (25 000 PLN) przy współpracy z RC Berlin Brandenburg Airport.
       W tak radosnym dla nas dniu, swoją obecnością zaszczycili nas przedstawiciele Wolsztyńskiego Rotary Club z Prezydentem Krzysztofem Małuszkiem, Starostą Wolsztyńskim Panem Ryszardem Kurpem oraz kierownikiem PCPR Panem Adamem Rogalewskim. Podarowane prezenty doposażyły 7 naszych pracowni, dwa biura i salę rehabilitacyjną w brakujący sprzęt. Wierzymy, że tak bogato wyposażone warsztaty jeszcze bardziej przyczynią się do podniesienia sprawności oraz podstawowych i specjalistycznych umiejętności zawodowych naszych podopiecznych.

                         Za dobre serce i zrozumienie potrzeb osób niepełnosprawnych serdecznie dziękujemy !

    Podziękowaniem dla naszych darczyńców było drzewko adwentowe z 35 serduszkami wykonane przez uczestników warsztatów. Każe serce to osobne słowo dziękuję od każdego z naszych podopiecznych.