Grudzień

Stowarzyszenie „Razem Łatwiej” ogłasza przetarg nieograniczony:

Usługi stałego przewozu osób niepełnosprawnych – uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Wolsztynie.

Więcej informacji o przetargu:

Pliki do pobrania (kliknij na linki aby pobrać)


Specyfikacja - Pobierz plik

Oferta - Pobierz plik

Umowa - Pobierz plik

Oświadczenie 1 - Pobierz plik

Oświadczenie 2 - Pobierz plik

Wykaz usług - Pobierz plik

Grupa kapitałowa - Pobierz plik

Potencjał techniczny - Pobierz plik

Ogłoszenie o zamówieniu - Pobierz plik

Odpowiedzi na pytania do SIWZ z dnia 17.12.2015r. - Pobierz plik

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Pobierz plik