Przetarg 2016

STOWARZYSZENIE RAZEM ŁATWIEJ
ul. 5 Stycznia 14, 64-200 Wolsztyn

tel./faks 68 384 23 61, 68 384 23 95
http://www.wtz-wolsztyn.pl, e-mail: wtz.wolsztyn@wp.pl
 

ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego poniżej wartości ustalonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z późn. zm.) prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pod nazwą "Usługa stałego przewozu osób niepełnosprawnych - uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Wolsztynie".

Pliki do pobrania (kliknij na linki aby pobrać):


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU           Pobierz plik                          data dodania: 02.02.2017r. 

SIWZ I ZAŁĄCZNIK                                Pobierz plik                            data dodania: 02.02.2017r.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT          Pobierz plik                   data dodania: 10.02.2017r.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY  Pobierz plik  data dodania: 15.02.2017r.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA  Pobierz plik  data dodania: 21.02.2017r.
STOWARZYSZENIE RAZEM ŁATWIEJ

ul. 5 Stycznia 14, 64-200 Wolsztyn

tel./faks 68 384 23 61, 68 384 23 95
http://www.wtz-wolsztyn.pl, e-mail: wtz.wolsztyn@wp.pl

 

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego poniżej wartości ustalonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z późn. zm.) prowadzonego w trybie zamówienia z wolnej ręki pod nazwą „Usługa stałego przewozu osób niepełnosprawnych - uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Wolsztynie - z wolnej ręki”.

 

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - USŁUGI  data dodania: 22.12.2016r.

strona 1 Pobierz plik

strona 2 Pobierz plik

strona 3 Pobierz plik

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Pobierz plik   data dodania: 29.12.2016r.

 STOWARZYSZENIE RAZEM ŁATWIEJ
ul. 5 Stycznia 14, 64-200 Wolsztyn

tel./faks 68 384 23 61, 68 384 23 95
http://www.wtz-wolsztyn.pl, e-mail: wtz.wolsztyn@wp.pl


ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego poniżej wartości ustalonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z późn. zm.) prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pod nazwą "Usługa stałego przewozu osób niepełnosprawnych - uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Wolsztynie".


Pliki do pobrania (kliknij na linki aby pobrać)


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Pobierz plik   data dodania: 08.12.2016r.

SIWZ I ZAŁĄCZNIKI - Pobierz plik   data dodania: 08.12.2016r.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - Pobierz plik   data dodania: 16.12.2016r.

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA - Pobierz plik data dodania: 19.12.2016r.