Wzięliśmy udział w V WIELKOPOLSKIM PRZEGLĄDZIE TWÓRCZOŚCI PLASTYCZNEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 2012 r „Inny świat jest tu”, który odbył się dzięki Stowarzyszeniu Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej „Światło Nadziei” ze Śmigla oraz działających przy Stowarzyszeniu Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kościanie przy współpracy Ośrodka Pomocy Społecznej i Centrum Kultury w Śmiglu. Przegląd miał charakter konkursowy, a jego celem była promocja arteterapii jako skutecznej formy rehabilitacji, promocja talentów oraz uczestnictwo osób niepełnosprawnych w życiu kulturalnym i społecznym powiatu kościańskiego.Wernisaż wyróżnionych i nagrodzonych prac odbył się w dzień uroczystych obchodów 10-lecia Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej „Światło Nadziei”- 26 października 2012 r. w Centrum Kultury w Śmiglu. W przeglądzie wzięło udział około 100 uczestników, a wyróżnionych prac było 21. Z uczestników naszych warsztatów udział brały trzy osoby z pracowni poligraficznej (Wioleta Bartkowiak, Danuta Smukała, Elżbieta Cichoszewska), z czego wyróżniona została praca Danuty Smukały pt. „ Moja parkowa kraina”, wykonana techniką akrylową na płótnie. Na wernisażu mogliśmy obejrzeć wszystkie prace konkursowe oraz wytwory wykonane przez uczestników WTZ w Kościanie.