p-przetargi

Stowarzyszenie „Razem Łatwiej” ogłasza przetarg nieograniczony:
 
Usługi stałego przewozu osób niepełnosprawnych – uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej
w Wolsztynie.
 
Więcej informacji o przetargu: 
 
- ogłoszenie - POBIERZ 
  - specyfikacja - POBIERZ
- załącznik 1  - POBIERZ
- załącznik 2  - POBIERZ
- załącznik 3  - POBIERZ
- załącznik 4  - POBIERZ
- załącznik 5  - POBIERZ
- załącznik 6 umowa  - POBIERZ

 

  INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
 

- informacja z otwarcia ofert - POBIERZ

 
ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA

dotyczy przetargu nieograniczonego na
„Usługi stałego przewozu osób niepełnosprawnych – uczestników
Warsztatów Terapii Zajęciowej w Wolsztynie”
 
- rozstrzygnięcie postępowania - POBIERZ
 
 
 
- ogłoszenie o udzieleniu zamówienia  - POBIERZ