Listopad 2017

STOWARZYSZENIE RAZEM ŁATWIEJ
ul. 5 Stycznia 14, 64-200 Wolsztyn

tel./faks 68 384 23 61, 68 384 23 95
http://www.wtz-wolsztyn.pl, e-mail: wtz.wolsztyn@wp.pl

 

Ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego poniżej wartości ustalonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz.1579, z późn. zm.) prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pod nazwą "Usługa stałego przewozu osób niepełnosprawnych - uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Wolsztynie".


Pliki do pobrania:


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Pobierz plik data dodania: 16.11.2017

SIWZ I ZAŁĄCZNIKI - Pobierz plik data dodania: 16.11.2017

UZUPEŁNIENIE DO SIWZ - Pobierz plik data dodania: 21.11.2017

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - Pobierz plik data dodania: 24.11.2017

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Pobierz plik data dodania:15.12.2017 r.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Pobierz plik data dodania:22.12.2017 r.