Listopad 2018

STOWARZYSZENIE RAZEM ŁATWIEJ
ul. 5 Stycznia 14, 64-200 Wolsztyn

tel./faks 68 384 23 61, 68 384 23 95
http://www.wtz-wolsztyn.pl, e-mail: wtz.wolsztyn@wp.pl

 

ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego poniżej wartości ustalonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz.1986, z późn. zm.) prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pod nazwą "Usługa stałego przewozu osób niepełnosprawnych - uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Wolsztynie".

 

Pliki do pobrania:

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Pobierz plik data dodania: 21.11.2018

SIWZ I ZAŁĄCZNIKI - Pobierz plik data dodania: 21.11.2018

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - Pobierz plik data dodania: 29.11.2018

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Pobierz plik data dodania: 17.12.2018

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Pobierz plik data dodania: 27.12.2018