Warsztaty Terapii Zajęciowej już otwarte!
 
 
Dnia 1 grudnia przy ulicy Rzecznej w Wolsztynie odbyło się uroczyste otwarcie Warsztatów Terapii Zajęciowej dla osób niepełnosprawnych mieszkających na terenie powiatu wolsztyńskiego.
 
Uroczystość rozpoczęła się przemową prezes stowarzyszenia „Razem Łatwiej” – Agaty Matysik, z którego inicjatywy powstały warsztaty. Wśród zaproszonych gości znaleźli się wicestarosta Jacek Skrobisz; kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Adam Rogalewski; kierownicy OPS z powiatu wolsztyńskiego; dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych, dyrektor Poradni Pedagogiczno - Psychologicznej; przedstawiciele gminy Wolsztyn, Przemęt i Towarzystwa do Walki z Kalectwem, goście z Niemiec oraz uczestnicy wraz ze swoimi opiekunami. Po poświęceniu nowo otwartego budynku przez proboszcza kanonika Sławomira Majchrzaka uroczystym przecięciu wstęgi, goście zaproszeni zostali na drobny poczęstunek połączony ze zwiedzaniem poszczególnych pracowni. 
 
Do nowopowstałej placówki przyjętych zostało 35 uczestników, którzy w zależności od indywidualnych zainteresowań oraz predyspozycji będą mogli od 5 grudnia doskonalić swoje umiejętności w przygotowanych do tego celu, specjalistycznych pracowniach, gdzie pod opiekom terapeutów nabędą nowe kwalifikacje oraz rozwiną dotychczasowe zainteresowania. Kadrę tworzyć będą: Aneta Początek (pracownia poligraficzna) Małgorzata Szpoper (pracownia komputerowa), Agata Grześkowiak (pracownia rękodzieła), Ewa Nyga (pracownia krawiectwa i haftu), Karolina Nowicka i Joanna Gemza (pracownia gospodarstwa domowego) oraz Arkadiusz Grasza (pracownia stolarska).
 
Mamy nadzieję, że powstanie tego typu placówki na terenie naszego powiatu sprawi, iż wszyscy będziemy bardziej otwarci na potrzeby drugiego człowieka i skłonni do pomocy Osobom Niepełnosprawnym.
 

Więcej zdjęć w galerii