8.VI.2013 Uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej wraz z opiekunami udali się na XV Jubileuszowy Ogólnopolski Festiwal Osób Niepełnosprawnych w Skórzewie. Impreza ta została zorganizowana z inicjatywy Stowarzyszenia kulturalnego im. Praksedy Lemańskiej. W czasie festiwalu można było przyjrzeć się bliżej czternastu grupom teatralnym, które wystąpiły w różnych kategoriach: kabaret, montaż słowno-muzyczny, pantomima, teatr cieni, itp. W trakcie imprezy odbyły się także występy lokalnych artystów jak również słodki poczęstunek z okazji Jubileuszu. Nasi uczestnicy wystawili krótki montaż słowno-muzyczny pt. „Życie cudem jest”, spotkał się on z ogromnym zainteresowaniem i pozytywnym odbiorem, o czym świadczyć może przyznana naszej grupie nagroda publiczności. Uczestnicy otrzymali także indywidualne upominki, wydarzeniu towarzyszyła wyjątkowo miła i ciepła atmosfera.