Komunikat

KOMUNIKAT


Z dniem 11 maja 2020 r. nadal czasowo zostaje zawieszona działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej w Wolsztynie na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID - 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374), Wojewoda Wielkopolski wydał  w dniu 08 maja 2020 r polecenie o czasowym  zawieszeniu działalności warsztatów terapii zajęciowej na terenie województwa, w terminie od dnia 11 maja 2020 r. do dnia 24maja 2020 r.

 

POLECENIE Wojewody Wielkopolskiego z dnia 08 maja 2020 r.

 

Komunikat

KOMUNIKAT

 

Z dniem 25 kwietnia 2020 r. nadal  czasowo zostaje zawieszona działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej w Wolsztynie na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID - 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374), Wojewoda Wielkopolski wydał  w dniu 24 kwietnia 2020 r polecenie o czasowym  zawieszeniu działalności warsztatów terapii zajęciowej na terenie województwa, w terminie od dnia 25 kwietnia 2020 r. do dnia 10 maja 2020 r.

 

POLECENIE Wojewody Wielkopolskiego z dnia 24 kwietnia 2020 r.

Komunikat

 

KOMUNIKAT

 

Z dniem 11 kwietnia 2020 r. nadal  czasowo zostaje zawieszona działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej w Wolsztynie na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID - 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374), Wojewoda Wielkopolski wydał  w dniu 10 kwietnia 2020 r polecenie o czasowym  zawieszeniu działalności warsztatów terapii zajęciowej na terenie województwa, w terminie od dnia 11 kwietnia 2020 r. do dnia 24 kwietnia 2020 r.

 

POLECENIE Wojewody Wielkopolskiego z dnia 10 kwietnia 2020 r.

Komunikat

 

KOMUNIKAT

 

Z dniem 26 marca 2020 r. nadal  czasowo zostaje zawieszona działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej w Wolsztynie na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID - 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374), Wojewoda Wielkopolski wydał  w dniu 25 marca 2020 r polecenie o czasowym  zawieszeniu działalności warsztatów terapii zajęciowej na terenie województwa, w terminie od dnia 26 marca 2020 r. do dnia 10 kwietnia 2020 r.

 

POLECENIE Wojewody Wielkopolskiego z dnia 25 marca 2020 r.

 

KOMUNIKAT

 

 

KOMUNIKAT

 

Z dniem 12 marca 2020 r. zostaje czasowo zawieszona działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej w Wolsztynie na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID - 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374), Wojewoda Wielkopolski wydał  w dniu 11 marca 2020 r polecenie o czasowym  zawieszeniu działalności warsztatów terapii zajęciowej na terenie województwa, w terminie od dnia 12 marca 2020 r. do dnia 25 marca 2020 r.

 

POLECENIE Wojewody Wielkopolskiego z dnia 11 marca 2020 r. 

 

Listopad 2019

STOWARZYSZENIE RAZEM ŁATWIEJ
ul. 5 Stycznia 14, 64-200 Wolsztyn

tel./faks 68 384 23 61, 68 384 23 95
http://www.wtz-wolsztyn.pl, e-mail: wtz.wolsztyn@wp.pl

 

ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego poniżej wartości ustalonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2019 poz. 1843) prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pod nazwą "Usługa stałego przewozu osób niepełnosprawnych - uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Wolsztynie".

 

Pliki do pobrania:

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Pobierz plik data dodania: 07.11.2019

SIWZ I ZAŁĄCZNIKI - Pobierz plik data dodania: 07.11.2019

UZUPEŁNIENIE DO SIWZ - Pobierz plik data dodania: 12.11.2019

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - Pobierz plik data dodania: 15.11.2019

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Pobierz plik data dodania: 03.12.2019

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Pobierz plik data dodania: 16.12.2019