oddaj krew

Informacja o ochronie danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie „Razem Łatwiej”,
ul. 5 Stycznia 14, 64-200 Wolsztyn,
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – Marcin Kosicki iod@presstu.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu nawiązania kontaktu na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. jako usprawiedliwionego interesu administratora
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty będące zaangażowane w kontakt
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 5 lat
6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością nawiązania kontaktu.

 

KLAUZULA ZGODY I KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATÓW DO PRACY W WARSZTATACH TERAPII ZAJĘCIOWEJ W WOLSZTYNIEKlauzula Zgody

Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji

Część informacyjna

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie „Razem Łatwiej”,
ul. 5 Stycznia 14, 64-200 Wolsztyn
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – Marcin Kosicki iod@presstu.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.
4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres rekrutacji / okres tej i przyszłych rekrutacji
5)
odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące w procesie rekrutacji
6) posiada Pani/Pan prawo do
żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie 
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
8) podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

 

INFORMACJA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH DLA KANDYDATÓW OCZEKUJĄCYCH NA PRZYJĘCIE DO WARSZTATÓW TERAPII ZAJĘCIOWEJ W WOLSZTYNIE

 

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuje się, iż:
1) administratorem danych osobowych kandydatów jest Stowarzyszenie „Razem Łatwiej”,
ul. 5 Stycznia 14, 64-200 Wolsztyn,
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – Marcin Kosicki iod@presstu.pl
3) dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji naboru, zgodnie z Ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. 1997 nr 123 poz. 776) oraz Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. 1989 Nr 20 poz. 104), na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
4) dane osobowe przechowywane będą w czasie zgodnym z przepisami w/w Ustawy
5) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa
6) każdy kandydat posiada prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
7) kandydat ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
8) podanie danych osobowych jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa.

 

Listopad 2017

STOWARZYSZENIE RAZEM ŁATWIEJ
ul. 5 Stycznia 14, 64-200 Wolsztyn

tel./faks 68 384 23 61, 68 384 23 95
http://www.wtz-wolsztyn.pl, e-mail: wtz.wolsztyn@wp.pl

 

Ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego poniżej wartości ustalonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz.1579, z późn. zm.) prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pod nazwą "Usługa stałego przewozu osób niepełnosprawnych - uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Wolsztynie".


Pliki do pobrania:


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Pobierz plik data dodania: 16.11.2017

SIWZ I ZAŁĄCZNIKI - Pobierz plik data dodania: 16.11.2017

UZUPEŁNIENIE DO SIWZ - Pobierz plik data dodania: 21.11.2017

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - Pobierz plik data dodania: 24.11.2017

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Pobierz plik data dodania:15.12.2017 r.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Pobierz plik data dodania:22.12.2017 r.

Krew dla Agaty

Wycieczka pociągiem retro 2017

Wycieczka pociągiem retro

Rodzice jednego z naszych uczestników postanowili zrobić nam bardzo miłą niespodziankę w postaci przejazdu pociągu retro z Wolsztyna do Zbąszynka. W pociągu czekał nas słodki poczęstunek w postaci drożdżówek i soczków. Jechało się bardzo fajnie i można było podziwiać piękne widoki zza okna. Dziękujemy Państwu Bocer za tak miłą niespodziankę :-) 


  

Wycieczka do Zakopanego

Razem na Szczyty

    Jak co roku, tak i tym razem uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej z Wolsztyna wzięli udział w kilkudniowej wycieczce poprzedzającej miesięczną przerwę wakacyjną. Tym razem wybór padł na polskie Tatry.  Początkowo pomysł wydawał się być co najmniej szalony, bo przecież: jak? Osoby niepełnosprawne mające problemy z codziennym poruszaniem się miałyby chodzić po górach?  Kto się tego podejmie? Zorganizowanie niemal tygodniowego wyjazdu dla podopiecznych oraz ich opiekunów  okazało się być nie lada wyzwaniem, ponieważ celem naszej wyprawy były góry, a ściślej mówiąc Zakopane i jego malownicze okolice. 

   Długo zastanawiałam się nad tym, czy jest to dobry pomysł, czy oby nie nazbyt wysoko postawiliśmy sobie poprzeczkę. W głowie nieustannie kłębiły się myśli przywołujące istniejące bariery architektoniczne oraz trudności organizacyjne i głosy ludzi twierdzących, iż „góry nie są dla osób niepełnosprawnych”. Sęk jednak w tym, że „ci niepełnosprawni” chcieli je zobaczyć, nie tylko na obrazku, w filmie, teledysku lecz w rzeczywistości, doświadczyć wszystkimi swoimi zmysłami, w  taki sam sposób, jak każdy z nas, jakim więc prawem mielibyśmy im tego odmówić?

   Na szczęście jak to w większości przypadków bywa, tak i tym razem  zasada „chcieć znaczy móc” sprawdziła się również i w trakcie tego wyjazdu. Dzięki zaangażowaniu rodziców, opiekunów, terapeutów i przede wszystkim naszych podopiecznych tegoroczny wyjazd do Zakopanego okazał się niezwykle udany. Zwiedziliśmy nie tylko Zakopane, ale także dolinę Strążyńską, wodospad Siklawica, Gubałowkę oraz Morskie Oko – które było ukoronowaniem naszych górskich zmagań. W drodze powrotnej mieliśmy również okazję zobaczyć najważniejsze zabytki Krakowa ze Smokiem Wawelskim na czele. Oczywiście nie obyło się bez problemów w postaci pękniętej opony w wózku czy też nagłej zmiany trasy zwiedzania ze względu na pogodę. Wszystko jednak udało się pomyślnie rozwiązać dzięki przesympatycznym ludziom,  którzy niczym górskie anioły spotkane na szlaku pomogli nam pokonać napotkane trudności i zobaczyć tak wiele pięknych zakątków. Pragnę w tym momencie podziękować naszej pani przewodnik - Bogusi Chlipale, która  pomogła nam w przełamaniu stereotypu iż „góry nie są dla osób niepełnosprawnych”. Bez jej pomocy, zaangażowaniu, determinacji  i optymizmowi z pewnością nie zobaczylibyśmy tylu przepięknych miejsc.