Grudzień

Stowarzyszenie „Razem Łatwiej” ogłasza przetarg nieograniczony:

Usługi stałego przewozu osób niepełnosprawnych – uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Wolsztynie.

Więcej informacji o przetargu:

Pliki do pobrania (kliknij na linki aby pobrać)


Specyfikacja - Pobierz plik

Oferta - Pobierz plik

Umowa - Pobierz plik

Oświadczenie 1 - Pobierz plik

Oświadczenie 2 - Pobierz plik

Wykaz usług - Pobierz plik

Grupa kapitałowa - Pobierz plik

Potencjał techniczny - Pobierz plik

Ogłoszenie o zamówieniu - Pobierz plik

Odpowiedzi na pytania do SIWZ z dnia 17.12.2015r. - Pobierz plik

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Pobierz plik

Mityng Pływacki w Szamotułach 2015

Dnia 4.11.2015r. odbył się XIX Regionalny Mityng Pływacki w Szamotułach.
 
Nasze warsztaty reprezentowali:
 
1. Dominika Makowiak – złoty medal (styl grzbietowy)
2. Joanna Kuraszyńska – srebrny medal (stylem grzbietowym) i brązowy medal (stylem klasycznym)
3. Martyna Kuca – srebrny medal 50 m (stylem dowolnym)
4. Dariusz Prosicki – brązowy medal 25 m (stylem dowolnym)
 
Wszyscy uczestnicy z niecierpliwością czekają na przyszłoroczne zawody, w których będą mieli okazję poprawić swoje dotychczasowe wyniki. 
 
 

Wycieczka do Szczecina i Kołobrzegu

Wycieczka do Szczecina i Kołobrzegu
 
W dniach 02-04 września uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej wraz z opiekunami wybrali się na wycieczkę do Szczecina i Kołobrzegu. Pierwszego dnia podczas zwiedzania Szczecina mieliśmy okazję zobaczyć wraz z przesympatyczną Panią przewodnik: Zamek Książąt Pomorskich, Wały Chrobrego z widokiem na Odrę, Port, Plac Solidarności wraz z Bramą Królewską oraz Stare i Nowe Miasto. Następnego dnia udaliśmy się na zwiedzanie Kołobrzegu. Zwiedziliśmy m.in. Nowy Most Portowy, Stare Miasto, neogotycki ratusz wraz z XV- wieczną kamienicę staromieszczańską oraz przepiękną Bazylikę Konkatedralną pw. N. M. P. Wszyscy uczestnicy wycieczki mieli również okazję skosztować tradycyjnej kołobrzeskiej solanki, nieopodal której mieści się słynna Karczma Solna. Wśród atrakcji nie zabrakło rejsu statkiem oraz „przygody z piratami” w trakcie której nauczyliśmy się wiązać węzeł marynarski, wbijać gwoździe oraz dowiedzieliśmy się w jaki sposób dawniej udzielano ślubu na morzu. Odwiedziliśmy również Wioskę Indiańską, gdzie czekało nas sporo atrakcji m. in. przejażdżki konne, bryczką, karuzela kowbojska, pokazy kaskaderskie oraz niezwykle emocjonujący przejazd jeepem.
 

II Wojewódzki Kabareton Osób Niepełnosprawnych 2015

II Wojewódzki Kabareton Osób Niepełnosprawnych

10. października w Wolsztyńskim Domu Kultury odbył się II Wojewódzki Kabareton Osób Niepełnosprawnych zorganizowany przy wsparciu Starowstwa Powiatowego przez Stowarzyszenie „Razem Łatwiej” oraz Warsztaty Terapii Zajęciowej z Wolsztyna.
 
W Imprezie wzięło udział siedem zespołów kabaretowych:
 
1. Grupa teatralna „Wutezecik” z WTZ w Rakoniewicach ze skeczem pt: „Wykopki w Wilkowyjach”
2. Grupa teatralna „Dialog” z WTZ w Grodzisku Wlkp., ze skeczem pt: „Nasza klasa”
3. Grupa muzyczno-teatralna WTZ ze Zbąszynia, ze skeczem pt: „GUMMY BEAR”
4. Grupa teatralna „Bluszcz” z WTZ w Miejskiej Górce, ze skeczem pt: „Uciekł, uciekł PKS”
5. Grupa teatralna z WTZ w Kościanie, ze skeczem pt: „Sweet focia”
6. Grupa teatralna „Cztery pory roku” z WTZ ze Świebodzina, ze skeczem pt: „Na ringu”
7. Grupa teatralna „Razem” z WTZ w Wolsztynie, ze skeczem pt: „Familiada”
 
Przegląd nie miał charteru konkursu. Jego celem było przybliżenie społeczeństwu środowiska życia osób sprawnych inaczej oraz ich wszechstronnych umiejętności, zainteresowań, a przede wszystkim możliwości. Kabareton połączony był z wernisażem Qasi joker Jasińskiej, której wystawę pt: „Zaczarowana Dorożka” można podziwiać w holu WDK.  

Spotkanie z marokańskimi muzykami

We wtorek 11 sierpnia uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej wraz z terapeutami oraz Panią kierownik – Agatą Matysik, mieli wielką przyjemność wziąć udział w mini koncercie marokańskiego zespołu „Sahara Groupe” zorganizowanym w ogrodzie Państwa Kuców dzięki ich gościnności oraz współpracy z Panią Anetą Kędzią. Piękna słoneczna pogoda idealnie wpisała się w kulturowy klimat marokańskich rytmów i barw. W trakcie spotkania wszyscy zgromadzeni mieli okazję spróbować przepysznych potrawy z grilla oraz innych przekąsek przygotowanych na tą okoliczność. Podopieczni warsztatów mieli możliwość poznać tajniki parzenia herbaty pochodzące z tradycji kulinarnych okolic Maghrebu oraz nauczyć się wiązać charakterystyczny dla tamtejszej kultury – turban. Warto dodać, iż zaproszeni goście oczarowali wszystkich nie tylko swoją muzyką ale również wielobarwnością strojów, w których występowali oraz przesympatyczną osobowością.
 

Ogłoszenie

OGŁOSZENIE Z DNIA 02.07.2015r.
 
Kierownik Warsztatów Terapii Zajęciowej w Wolsztynie ogłasza nabór na stanowisko psychologa. Miejsce pracy: Warsztaty Terapii Zajęciowej w Wolsztynie Wymiar etatu: 1/4 etatu (umowa o pracę na okres próbny).
 
I. Wymagania w stosunku do kandydatów:
 
1. Wymagania niezbędne:
 
a. posiada wykształcenie wyższe psychologiczne, umożliwiające wykonywanie zadań na stanowisku psychologa.
b. zna zagadnienia związane z osobami z niepełnosprawnością.
c. nie była prawomocnie skazana za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 
2. Wymagania dodatkowe:
 
1. podstawowa znajomość przepisów prawa.
2. posiada umiejętności obsługi komputera.
3. cierpliwość, empatia, staranność, samodzielność, obowiązkowość, umiejętność pracy w zespole.
 
II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku psychologa:
 
1. tworzenie Indywidualnych Programów Rehabilitacji,
2. prowadzenie terapii psychologicznej grupowej lub indywidualnej w zależności od potrzeb,
3. ocena poziomu umysłowego i funkcjonowania społecznego uczestników, badania psychologiczne;
4. indywidualne zajęcia rozwijające procesy poznawcze, koordynację wzrokowo – ruchową spostrzegawczość, pomięć, myślenie, mowę, podtrzymywanie nabytych umiejętności czytania, pisania i inne zajęcia rewalidacyjne wg potrzeb uczestników;
5. prowadzenie dokumentacji dotyczącej każdego uczestnika,
6. zapewnienie bezpieczeństwa uczestników w toku zajęć,
7. uczestnictwo w dokonywaniu okresowej oceny efektów rehabilitacyjnych w odniesieniu do poszczególnych uczestników Warsztatów,
8. zachowanie uprzejmości, życzliwości i współpracy w kontaktach ze zwierzchnikami, współpracownikami, rodzicami lub opiekunami uczestników Warsztatów,
 
III. Wymagane dokumenty:
 
1. Życiorys (CV) z opisem dotychczasowej kariery zawodowej,
2. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
3. Dokumenty potwierdzające wykształcenie,
4. Inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe,
5. Oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,
6. Oświadczenie, że kandydat nie był skazany za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (w przypadku zatrudnienia wymagane będzie zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego),
7. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji. Dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w ramach procedury naboru nie podlegają zwrotowi. List motywacyjny, CV, wymagane oświadczenia powinny być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem kandydata do zatrudnienia. Oferty zawierające nie podpisane dokumenty i oświadczenia nie będę rozpatrywane.
 
IV. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:
 
1. Oferty z wymaganymi dokumentami kandydaci powinni składać w siedzibie WTZ osobiście lub drogą pocztową do dnia 31.07.2015r . do godziny 15.00 . O zachowaniu terminu złożenia oferty decyduje data wpływu do siedziby WTZ w Wolsztynie. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 
2. Wymagane dokumenty powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z 29 sierpnia1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 roku Nr 101, poz. 926 tekst jednolity ze zm.) oraz ustawą z 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 ze zm.) V. Informacje dodatkowe: Informacje dodatkowe o naborze można uzyskać u Pani Agaty Matysik– Kierownika WTZ w Wolsztynie. Telefon kontaktowy: 603 097 124