Ogłoszenie

OGŁOSZENIE Z DNIA 02.07.2015r.
 
Kierownik Warsztatów Terapii Zajęciowej w Wolsztynie ogłasza nabór na stanowisko psychologa. Miejsce pracy: Warsztaty Terapii Zajęciowej w Wolsztynie Wymiar etatu: 1/4 etatu (umowa o pracę na okres próbny).
 
I. Wymagania w stosunku do kandydatów:
 
1. Wymagania niezbędne:
 
a. posiada wykształcenie wyższe psychologiczne, umożliwiające wykonywanie zadań na stanowisku psychologa.
b. zna zagadnienia związane z osobami z niepełnosprawnością.
c. nie była prawomocnie skazana za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 
2. Wymagania dodatkowe:
 
1. podstawowa znajomość przepisów prawa.
2. posiada umiejętności obsługi komputera.
3. cierpliwość, empatia, staranność, samodzielność, obowiązkowość, umiejętność pracy w zespole.
 
II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku psychologa:
 
1. tworzenie Indywidualnych Programów Rehabilitacji,
2. prowadzenie terapii psychologicznej grupowej lub indywidualnej w zależności od potrzeb,
3. ocena poziomu umysłowego i funkcjonowania społecznego uczestników, badania psychologiczne;
4. indywidualne zajęcia rozwijające procesy poznawcze, koordynację wzrokowo – ruchową spostrzegawczość, pomięć, myślenie, mowę, podtrzymywanie nabytych umiejętności czytania, pisania i inne zajęcia rewalidacyjne wg potrzeb uczestników;
5. prowadzenie dokumentacji dotyczącej każdego uczestnika,
6. zapewnienie bezpieczeństwa uczestników w toku zajęć,
7. uczestnictwo w dokonywaniu okresowej oceny efektów rehabilitacyjnych w odniesieniu do poszczególnych uczestników Warsztatów,
8. zachowanie uprzejmości, życzliwości i współpracy w kontaktach ze zwierzchnikami, współpracownikami, rodzicami lub opiekunami uczestników Warsztatów,
 
III. Wymagane dokumenty:
 
1. Życiorys (CV) z opisem dotychczasowej kariery zawodowej,
2. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
3. Dokumenty potwierdzające wykształcenie,
4. Inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe,
5. Oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,
6. Oświadczenie, że kandydat nie był skazany za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (w przypadku zatrudnienia wymagane będzie zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego),
7. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji. Dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w ramach procedury naboru nie podlegają zwrotowi. List motywacyjny, CV, wymagane oświadczenia powinny być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem kandydata do zatrudnienia. Oferty zawierające nie podpisane dokumenty i oświadczenia nie będę rozpatrywane.
 
IV. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:
 
1. Oferty z wymaganymi dokumentami kandydaci powinni składać w siedzibie WTZ osobiście lub drogą pocztową do dnia 31.07.2015r . do godziny 15.00 . O zachowaniu terminu złożenia oferty decyduje data wpływu do siedziby WTZ w Wolsztynie. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 
2. Wymagane dokumenty powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z 29 sierpnia1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 roku Nr 101, poz. 926 tekst jednolity ze zm.) oraz ustawą z 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 ze zm.) V. Informacje dodatkowe: Informacje dodatkowe o naborze można uzyskać u Pani Agaty Matysik– Kierownika WTZ w Wolsztynie. Telefon kontaktowy: 603 097 124  

VIII Międzynarodowy Turniej Piłki Siatkowej w Zbąszyniu 2015

W dniu 10.06.2015 roku na zaproszenie Warsztatów Terapii Zajęciowych ze Zbąszynia pojechaliśmy na VIII Międzynarodowy Turniej Piłki Siatkowej Osób Niepełnosprawnych zorganizowany na terenie WTZ Zbąszyń. Pogoda dopisała, całym zawodom towarzyszyła słoneczna pogoda, a rozgrywki toczyły się pomiędzy sześcioma zespołami. Drużyny z Nowego Tomyśla, Konina, Rakoniewic, Wolsztyna oraz dwóch zespołów ze Zbąszynia zacięcie ze sobą rywalizowały. Turniej był na bardzo wysokim poziomie, dlatego nasza drużyna zajęła dopiero szóste miejsce. W skład kadry siatkarzy z WTZ Wolsztyn wchodzili: Dominika Makowiak, Katarzyna Kostyra, Karolina Imbiorska, Joanna Kuraszyńska, Aneta Teichertch, Adrian Styziński, Rafał Piotrowski, Dariusz Prosicki, Nikodem Kaczmarek oraz Marcin Majchrzak. Dziękujemy wszystkim uczestnikom za grę, towarzyszący jej entuzjazm oraz dopingowanie swoich kolegów. Mamy nadzieję, że w przyszlym roku nasz wysiłek i zaangażowanie zaprocentuje lepszymi wynikami.
 

Wycieczka do Torunia 2015

Wycieczka do Torunia
 
W dniach 18-19-20 maja 2015r. uczestnicy WTZ w Wolsztynie wzięli udział w zorganizowanej przez Stowarzyszenie ”RAZEM ŁATWIEJ” wycieczce dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej do Torunia i okolic. Pierwszy dzień wycieczki podopieczni rozpoczęli od zwiedzania Katedry Gnieźnieńskiej oraz pięknego rynku w Gnieźnie. Następnie udali się do Kruszwicy, gdzie zobaczyli Mysią Wieżę oraz poznali legendę związaną z tym miejscem. W godzinach wieczornych dojechali do miejsca zakwaterowania – Pensjonatu Miłosz w Grabowcu koło Torunia. Po objadokolacji spacerowali po przepieknej okolicy oglądając między innymi stadninę koni oraz znajdujące się nieopodal łowiska rybne. Drugi dzień wycieczki był bardzo ciekawy i intensywny. Wraz z panią przewodnik uczestnicy wycieczki zwiedzili Torunia trasą "Toruń UNESCO". Zobaczyli i zwiedzili między innymi Krzywą Wieżę, Katedrę Świętojańską z Kaplicą Kopernikowską, ruiny Zamku Krzyżackiego.Dużą atrakcją dla wszystkich uczestników był rejs statkiem po Wiśle. Podczas pobytu w Muzeum Żywego Piernika nasi podopieczni wzięli aktywny udział w pokazie pomagając wyrobić ciasto piernikowe, po czym każdy uczestnik otrzymał własnoręcznie wykonany piernik. Ostatnim punktem drugiego dnia było zwiedzanie planetarium oraz wzięcie udziału w seansie „Makro Kosmos”.Trzeci dzień wycieczki był również interesujący. Po spakowaniu i pysznym śniadaniu uczestnicy wycieczki udali się do Ciechocinka, gdzie razem z panią przewodnik spacerowali po tamtejszych parkach, oglądali piękne fontanny oraz dywany kwiatowe. Widzieli również Tężnie - unikatową i największą w Europie konstrukcję drewnianą do odparowywania wody z solanki. Wycieczka pełna atrakcji, szybko dobiegła końca. Wszyscy zadowoleni i uśmiechnięci wrócili w godzinach wieczornych do Wolsztyna z myślami już o następnej wycieczce w przyszłym roku.  
 

Muzyczna Majówka AKTIWA

Muzyczna Majówka AKTIWU

Dnia 24.05.2015r. na zaproszenie Stowarzyszenia AKTIW uczestnicy Warsztatów wzięli udział w Tanecznej Majówce zorganizowanej w Parku Miejskim w Wolsztynie. Celem imprezy była integracja osób niepełnosprawnych ze społecznościową lokalną, poprzez wystąpienia różnych placówek, m.in. Przedszkoli, Szkół oraz WTZ, kończąc Majówkę koncertem Przemysława Zwierzyńskiego oraz Zespołu BLUE SHIFT. Uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej z Wolsztyna w składzie:
 
• Adrian Styziński
• Joanna Kuraszyńska
• Aneta Teichert
• Martyna Kuca
• Julita Kubaczyk
• Jolanta Świniarek
• Danuta Smukała
• Natalia Duber
 
reprezentowali nasze Warsztaty układem tanecznym pt. „Taneczną podróż dookoła świata”, który obrazował różne rodzaje tańca zwieńczonym układem choreograficznym do piosenki Hermes House Band- Country Roads Remix.
 

Dzień Zdrowia w Miejskiej Górce

„Dzień Zdrowia” w Miejskiej Górce

Dnia 29.05.2015r. na zaproszenie WTZ z Miejskiej Górki, uczestnicy Warsztatów z Wolsztyna wzięli udział w „Dniu Zdrowia”, który został zorganizowany na boisku baseballowym w Miejskiej Górce. Uczestnicy brali udział w różnych konkurencjach, takich jak: - robienie kanapek - rzucanie woreczków do celu - strzały na bramkę - przeciąganie liny - bieg sztafetowy oraz - mecz piłki nożnej. Celem spotkania była integracja osób niepełnosprawnych, której towarzyszyła dobra zabawa oraz mile spędzony czas na świeżym powietrzu. Na koniec uczestnicy udali się na smaczny i zdrowy poczęstunek.
 

Konkurs tańca o "Złotą Nutkę" w Kościanie

Konkurs tańca o „Złotą Nutkę” w Kościanie
 
Dnia 25.03.2015r. (środa) o godz. 10.00 odbył się siódmy konkurs taneczny o „Złotą Nutkę” w Domu Kultury w Kościanie. W kategorii do której należeli nasi uczestnicy brało udział 6 grup tanecznych. WTZ z Wolsztyna reprezentowało 6 osób: Adrian, Joanna, Dominika, Martyna, Julita oraz Aneta, którzy występowali pod nazwą „Razem”, wykonując układ choreograficzny w stylu kowbojskim. Nasi uczestnicy zajęli zacne III miejsce, otrzymując puchar, dyplom oraz drobne upominki . Wszyscy świetnie się bawili i wrócili z uśmiechem na twarzach.